Canon MP Navigator EX 5.1

Canon MP Navigator EX 5.1

Canon – Freeware – Windows Mac
ra khỏi 84 phiếu
4 Stars User Rating
Phần mềm ứng dụng này cho phép bạn để quét, lưu và in hình ảnh và tài liệu. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hình ảnh hoặc đính kèm hình ảnh vào email bằng cách sử dụng phần mềm ứng dụng này.

Tổng quan

Canon MP Navigator EX là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Canon.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.095 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Canon MP Navigator EX là 5.1, phát hành vào ngày 06/12/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Canon MP Navigator EX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

Người sử dụng của Canon MP Navigator EX đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Canon MP Navigator EX!

Cài đặt

người sử dụng 12.095 UpdateStar có Canon MP Navigator EX cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản